GreenDocs AYS (Arşiv Yönetim Sistemi)

GreenDocs AYS ile kağıt evraklarınız başta olmak üzere tüm formatlardaki dokümanlarınızı web tabanlı bir şekilde arşivleyebilirsiniz. Belgelerinizi değişik klasörlerde saklayabileceğiniz gibi farklı doküman tipleri ve gurupları için farklı indeksleme formları da tasarımlayabilirsiniz.

GreenDoccs AYS (Arşiv Yönetim Sistemi)’nin tam metin (full text) arama desteği sayesinde metnin içinde geçen sözcüklerden de belgelerinize ulaşmak mümkündür. Güçlü Türkçe OCR motoru, kağıt evrakların da düzenlenebilir metinlere dönüştürülmesini ve tam metin aramaya tabi tutulabilmelerini sağlamaktadır.

GreenDocs AYS’nin temel özellikleri şunlardır:


Açık Mimari: GreenDocs AYS'nin açık mimari yapısı dış dünya ile entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Ölçeklenebilirlik: GreenDocs AYS (Arşiv Yönetim Sistemi) yüksek sınıf bir doküman arşivleme çözümüdür. Binlerce kullanıcılı dağıtık yapılarda kullanılabilecek şekilde tasarımlanmıştır.

Web Mimarisi: GreenDocs AYS web tabanlı bir yazılımdır. Temel evrak işlemleri için kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir program yüklenmesi gerekmemektedir.

Dağıtık Mimari: "Load balancing", "remote cache server" gibi yetenekleri sayesinde, GreenDocs AYS (Arşiv Yönetim Sistemi) dağıtık yapılarda büyük bir performansa sahiptir.

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) Desteği: GreenDocs AYS popüler İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerini (MS SQL Server, ORACLE, DB2, ODBC, vb) desteklemektedir.

Kolay Arama Seçenekleri ve Tam Metin (Full Text) Arama: GreenDocs AYS'nin gelişmiş arama modülü hızlı ve detaylı arama seçeneklerine sahiptir. Her iki alternatifte de hem yapısal arama hem de tam metin arama yapmak mümkündür. Yapısal arama doküman kaydedilirken girilen indeks bilgilerine göre (doküman tipi, yazarı, konusu, not, tarih vb.) yapılan aramadır. Tam metin aramada ise doküman içeriğindeki metin üzerinden arama yapılabilmektedir. Bu sayede dokümanı içinde geçen sözcük ya da sözcük gurubu ile bulabilirsiniz. GreenDocs AYS güçlü OCR motoru sayesinde taranmış dokümanlar üzerinden tam metin arama yapabilme olanağı da sunar.

Yetkilendirme: GreenDocs AYS Sistem Yönetici Modülü ile kullanıcı guruplarına ve doküman guruplarına göre detaylı yetkilendirme ayarlamaları yapmak mümkündür. GreenDocs AYS Yetkilendirme Modülü Active Directory, popüler LDAP sunucular ve İşletim Sistemi güvenliği ile entegre edilebilir.

Detaylı Tarihçe Desteği: Bir dokümanın tarihçesi sayesinde o dokümanın geçirdiği safhalar, gördüğü işlemler, bu işlemlerin kimler tarafından hangi tarih ve saatte gerçekleştirildikleri görülebilir. Bu sayede bir dokümana kimin ne zaman eriştiği, onay verdiği ya da değiştirdiği görülebilir.

Yaygın Dosya Formatı Desteği: GreenDocs AYS (Arşiv Yönetim Sistemi) yaygın dosya formatlarının tamamını desteklemektedir (JPEG, GIF, PDF, TIFF, Word, Excel, vb.).

Güçlü Görüntü İşleme Desteği: GreenDocs Capture Tarama ve Görüntü İşleme Sistemi ile kağıt belgelerin GreenDocs AYS tarafından yönetilmesi sağlanır. GreenDocs Capture Twain ve ISIS sürücülü tarayıcıları standart olarak desteklemektedir.

Not Düşme (Annotation) Özelliği: Dokümanların orijinali bozulmayacak şekilde doküman üzerine notlar düşülebilir, çizimler yapabilir. Notlar üzerinde de yetkilendirme yapılabilir. Bu sayede bazı notları sadece yetkilendirilmiş kişiler görebilir, yine sadece yetkilendirilmiş kişiler değiştirebilir.