1. Home
  2. Docs
  3. GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu (TR)
  4. Kullanıcı Yönetimi
  5. Erişim Kontrol Listeleri ve Yetkilendirme

Erişim Kontrol Listeleri ve Yetkilendirme

Yetkilendirme erişim kontrol listeleri yoluyla olur. Bir kullanıcı grubuna belirli rol (işlev gurubu) belirli dosya planı kalemi için veya belirli spesifik bir varlık için atanarak yetkilendirme yapılmış olur. Bu ekran sistemde mevcut erişim kontrol listesi kayıtlarını gösterir. Bu sayede sistemin yetki matrisi tek bakışta görülmüş olur.

erisim-kontrol-listeleri-ve-yetkilendirme

  1. Düzenle düğmesine basıldığında seçili erişim kontrol kaydı üzerinde değişiklik yapılabilir.
  2. Seçili erişim kontrol kaydını silmek için basılır.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?