1. Home
  2. Docs
  3. GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu (TR)
  4. Kullanıcı Yönetimi
  5. Kullanıcı Grupları

Kullanıcı Grupları

GreenDocs’ta yetkilendirme ve kullanıcı yönetimi kullanıcı bazlı değil kullanıcı gurubu bazlıdır. Bir başka deyişle bir kullanıcı bir göreve atandığında veya görevden ayrıldığında yetkileri değiştirilmez. Sadece ayrıldığı göreve ait kullanıcı grubundan çıkarılır ve atandığı göreve ait kullanıcı grubuna eklenir. Bu sayede yetkilendirme kişilere bağlı olmaktan çok kurumsal yapıya bağlı hale getirilmiş olur.

kullanici-gruplari

  1. Kullanıcı gurubu bilgileri grup adı, grup kurulma tarihi ve grubun aktif veya pasif olma durumudur.
  2. Her grup için buradaki kutucuk işaretlenirse grup aktif hale gelir. İşaret kaldırılırsa grup pasif hale getirilir. Pasife çekilen grup sistemde yok gibi muamele görür.
  3. Düzenle düğmesine basıldığında seçili gruba ait bilgiler değiştirilebilir hale gelir.
  4. Sil düğmesine basıldığında grup sistemden kaldırılır.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?