1. Home
  2. Docs
  3. GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu (TR)
  4. Kullanıcı Yönetimi
  5. Rol Tanımlama

Rol Tanımlama

rol-tanimlama

  1. Roller listesinde rol adı ve rolün zaman aşımı tarihi yer alır.
  2. Sütun bazlı aramak için kullanılan bölüm.
  3. Tüm liste üzerinden arama yapmak için bu bölüm kullanılır.
  4. Rol düzenleme ekranına yönlenir.
  5. Rolü siler.
Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?