1. Home
  2. Docs
  3. GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu (TR)
  4. Varlık Arama – Karşılaştırma – Tarama – Ekleme – Düzenleme – Silme
  5. Varlık Ekleme

Varlık Ekleme

varlik-ekleme

  1. Eklemek istediğimiz bir varlığın bir üst varlığı yok ise + butonu ile eklemeliyiz. Örneğin klasör veya dosya tipinde varlık ekleyeceksek buradan yapılmalı.
  2. Eğer üst varlığı olan bir varlık ekleyeceksek, önce bu üst varlığı arayarak bulur, ardından sağ tuş menüsü ile (+) Varlık Ekle seçeneğini seçeriz. Örneğin mevcut bir klasörün içine belge eklenecekse, önce klasör bulunur ve klasöre sağ tıklanarak (+) Varlık Ekle seçilir.
    • Varlığa ait alanlar doldurulur.
    • Varlık belge tipinde ise bileşenleri (Dosyalar) eklenebilir.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?