GreenDocs DYS Doküman Yönetim Sistemi

GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) sayesinde çalışanlarınız, bilgisayarlarından ister kağıt ister elektronik, aradıkları dokümanları kolaylıkla bulabilir, yetkileri çerçevesinde erişip, paylaşabilirler.

Tam metin ("full text") arama desteği sayesinde metnin içinde geçen sözcüklerden de belgelerinize ulaşmak mümkündür. Güçlü Türkçe OCR motoru kağıt evrakların da düzenlenebilir metinlere dönüştürülmesini ve tam metin aramaya tabi tutulabilmelerini sağlamaktadır.

GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'nin Yapısı ve Avantajları: 

Açık Mimari: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'nin en önemli özelliklerinden biri açık bir mimariye sahip olmasıdır. Bu durum sistemin bütünleşik bir çözümde mevcut bütün yazılım ve donanım modülleri ile kolayca entegre edilebilmesini sağlamaktadır.

Ölçeklenebilirlik: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'nin en önemli özelliklerinin başında yüksek ölçeklenebilirlik özelliği gelmektedir. GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile küçük projelerle başlayıp büyüyebilmek mümkün.


Web Mimarisi: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'nin temelinde web mimarisi bulunmaktadır. Bu sayede bilgisayarınıza herhangi bir program kurulması gerekmemektedir.

Dağıtık Mimari: "Load balancing", "remote cache server" gibi yetenekleri sayesinde, GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) dağıtık yapılarda büyük bir performansa sahiptir.

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) Desteği: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) popüler İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerini (MS SQL Server, ORACLE, DB2, ODBC, vb) desteklemektedir.

Kolay Arama Seçenekleri ve Tam Metin (Full Text) Arama: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'nin gelişmiş arama modülü hızlı arama, detaylı arama seçeneklerine sahiptir. Her iki alternatifte de hem yapısal arama hem de tam metin arama yapmak mümkündür. Yapısal arama doküman kaydedilirken girilen indeks bilgilerine göre (doküman tipi, yazarı, konusu, not, tarih vb.) aramadır. Tam metin aramada ise doküman içeriğindeki metin üzerinden arama yapılabilmektedir. Bu sayede dokümanı içinde geçen sözcük ya da sözcük gurubu ile bulabilirsiniz. Güçlü OCR motoru sayesinde taranmış dokümanlar üzerinden tam metin arama yapabilme yeteneği de mevcuttur.

Yetkilendirme: GreenDocs DYS Sistem Yönetici Modülü ile kullanıcı guruplarına ve doküman guruplarına göre detaylı yetkilendirme ayarlamaları yapmak mümkündür. GreenDocs DYS Yetkilendirme Modülü Active Directory, popüler LDAP sunucular ve İşletim Sistemi güvenliği ile entegre edilebilir.

Detaylı Tarihçe Desteği: Bir dokümanın tarihçesi sayesinde o dokümanın geçirdiği safhalar, gördüğü işlemler, bu işlemlerin kimler tarafından hangi tarih ve saatte gerçekleştirildikleri görülebilir. Bu sayede bir dokümana kimin ne zaman eriştiği, ne zaman onay verdiği ya da değiştirdiği görülebilir.

Esneklik: GreenDocs DYS Admin Modülleri ile kullanıcı arayüzleri ve konfigürasyonlar kolayca yapılabilmektedir.

Yaygın Dosya Formatı Desteği: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) yaygın dosya formatlarının tamamını desteklemektedir.  (JPEG, GIF, PDF, TIFF, Word, Excel, vb.)

Güçlü Görüntü İşleme Desteği: GreenDocs Capture Tarama ve Görüntü İşleme Sistemi ile kağıt belgelerin GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) tarafından yönetilmesi sağlanır. GreenDocs Capture Twain ve ISIS sürücülü tarayıcıları standart olarak desteklemektedir.

Not Düşme (Annotation) Özelliği: Dokümanların orijinal hali bozulmayacak şekilde doküman üzerine notlar düşülebilir, çizimler yapabilir. Notlar üzerinde de yetkilendirme yapılabilir. Bu sayede bazı  notları sadece yetkilendirilmiş kişiler görebilir, yetkilendirilmiş kişiler istendiği zaman değiştirebilir.

Entegrasyon: GreenDocs DYS (Doküman Yönetim Sistemi) açık mimarisi sayesinde her türlü program ve platformla kolaylık entegre edilebilmektedir. Özel uygulama geliştirme için güçlü bir API/SDK desteği bulunmaktadır.

Hiyerarşik Depolama Yönetimi (HSM): GreenDocs DYS HSM modülü sayesinde dokümanlarınıza yaşam döngüleri boyunca uyacakları depolama kriterleri verebilir ve çevrim içi/dışı (on-line, near-line, off-line) depolama yönetimi yapabilirsiniz.

Diğer: GreenDocs DYS; versiyon kontrolü, “chek-in/out”, “birleşik doküman” gibi doküman yönetim sistemlerinin standart özelliklerinin tamamına sahiptir.


Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.