GreenDocs Tarama ve Görüntü İşleme Sistemi

GreenDocs Capture gelişmiş bir tarama ve görüntü işleme yazılımıdır. Pazarda mevcut tüm Twain ve ISIS sürücülü tarayıcıları desteklemektedir. GreenDocs Capture ile grup ("batch") tarama yapmak da mümkündür.

Tek bir arayüzden taranan sayfaların birleştirilmesi ayrıştırılması, sayfa bazlı kesme yapıştırma gibi dosya ve sayfa bazlı işlemlerin yanı sıra görüntü iyileştirme (leke giderme, noktacık temizleme, eğiklik düzeltme, dinamik eşikleme, SB dönüştürme, vb.), renk yönetimi işlemleri de yapılmaktadır.

Bu iki sınıf işlemi tek arayüzden bir kerede yapmak büyük kolaylık sağlamaktadır. GreenDocs’un kendi OCR motorunun yanısıra Türkiye distribütörü olduğumuz ABBYY FineReader OCR motorunu kullanmak teknolojimize Türkçe OCR ve metin analizi konusunda büyük güç katmaktadır. GreenDocs Arşiv Yönetim Sistemine doğrudan kayıt edebilme özelliği de ürünün başka özgün artılarındandır. Bu sayede yüksek maliyet ve süre gerektiren entegrasyon ve aktarım süreçlerine gerek kalmamaktadır.

GreenDocs Capture ile artık kağıt evraklarınızı da bilgisayarlarınızdan yönetebileceksiniz.

Gurup ("Batch")Tarama: Gurup tarama sayesinde yüksek hacimli belge tarama operasyonları kolaylaşmaktadır. Taranacak evrakları iş bazında guruplara ayırıp her bir guruba ayrı bir isim verebilirsiniz. Daha sonraki görüntü iyileştirme, indeksleme ve aktarma adımlarında tüm operasyonu gurup bazlı yönetebilirsiniz. GreenDocs Capture'de çok kolay bir gurup yönetim ekranı bulunmaktadır.

Görüntü İşleme/İyileştirme: Görüntü işleme modülü aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Deskew: Bazı sayfalar sağa veya sola doğru belirli derecelerde bir kaymaya sahip olmaktadır. Bu tarz kaymalar evrakın yamuk veya eğik görünmesine neden olmaktadır. GreenDocs bu tarz kaymaları otomatik ve elle düzeltme olanaklarına sahiptir.
- İyileştirme: Leke giderme, noktacık temizleme, görüntü netleştirme gibi işlevler ile sayfa görüntüsü maksimum okunaklılığa ulaştırılmaktadır.
- Renk yönetimi ve renk temizleme özellikleri görüntü kalitesini arttırmaktadır.
- Görüntü düzenleme: Kullanıcı aşağıdaki düzenleme işlevlerini yerine getirebilir.
o Döndürme (rotate): Görüntüyü +-90, 180 derece veya belirli bir derece ile döndürme
o Büyültme-küçültme işlemleri (odak artırma ve azaltma ile genel ve büyüteç tutarak yerel)
o Kırpma

Belge tarama işlemlerinin en önemli bileşenlerinin başında görüntü işleme ve iyileştirme gelmektedir. Evraklarınız iyi bir görüntü işlemeden geçmeden kaydedilirse kalitesi ve OCR başarısı azalır. Bu da daha sonraki kullanımlarda kullanıcılarda performans düşüklüğüne yol açar. Ayrıca iyi bir görüntü iyileştirmeden geçmeyen belgeler daha büyük boyutlara sahip olmaktadır. Bu durum bu belgelerin ağdan indirilmesi, açılması, kaydedilmesi işlemlerinin yavaşlamasına yol açacağı gibi depolama birimlerinde daha fazla yer ihtiyacını da doğurmaktadır. GreenDocs Capture'ın en güçlü yönlerinin başında gelişmiş görüntü işleme ve iyileştirme özellikleri gelmektedir. Bu özelliklerin başında crop, döndürme ("rotate"), ölçekleme, odaklama ("zoom"), gri skalalı, renkli veya siyah beyaz dönüştürme, "anti-aliasing", eğiklik düzeltme ("deskew"), kir giderme, nokta giderme sayılabilir.

İndeksleme: Evraka ait üst verilerin girilerek nitelenmesi işlevidir. GreenDocs Capture'da aynı ekranda hem tarama, hem görüntü iyileştirme ve sayfaları birleştirme, ayrıştırma işlemleri yapılırken hem de indeksleme işlemleri yapılabilir. Bu günlük rutin tarama işlemleri için büyük kolaylık sağlar. Ancak yoğun evrak girişinin olduğu durumlarda tüm akış adımları ayrı ayrı ekranlara bölünebilir. Havuz mantığıyla çalışılan bu durumda tarama ve görüntü iyileştirmeden geçmiş sayfalar indeksleme operatörlerinin havuzlarına düşer. İndeksleme operatörleri de havuzlardan açtıkları evrakları indekslerler.