GreenDocs Tarama ve Görüntü İşleme Sistemi

GreenDocs Capture gelişmiş bir tarama ve görüntü işleme yazılımıdır. Pazarda mevcut tüm Twain ve ISIS sürücülü tarayıcıları desteklemektedir. GreenDocs Capture ile gurup ("batch") tarama yapmak da mümkündür.

Tek bir arayüzden taranan sayfaların birleştirilmesi ayrıştırılması, sayfa bazlı kesme yapıştırma gibi dosya ve sayfa bazlı işlemlerin yanı sıra görüntü iyileştirme (kir giderme, eğiklik düzeltme, dinamik eşikleme, SB dönüştürme, vb.) işlemleri de yapılmaktadır.

Bu iki sınıf işlemi tek arayüzden bir kerede yapmak büyük kolaylık sağlamaktadır. Arka tarafında Türkiye tek distribütörü olduğumuz ABBYY FineReader OCR motorunu kullanmak KodImaging yazılımına Türkçe OCR ve metin analizi konusunda büyük güç katmaktadır. KodArchive doküman arşiv yönetim sistemine doğrudan kayıt edebilme özelliği de ürünün başka özgün artılarındandır.


GreenDocs Capture ile artık kağıt evraklarınızı da bilgisayarlarınızdan yönetebileceksiniz.

Gurup ("Batch")Tarama: Gurup tarama sayesinde yüksek hacimli belge tarama operasyonları kolaylaşmaktadır. Taranacak evrakları iş bazında guruplara ayırıp her bir guruba ayrı bir isim verebilirsiniz. Daha sonraki görüntü iyileştirme, indeksleme ve aktarma adımlarında tüm operasyonu gurup bazlı yönetebilirsiniz. GreenDocs Capture'de çok kolay bir gurup yönetim ekranı bulunmaktadır.

Görüntü İşleme/İyileştirme: Belge tarama işlemlerinin en önemli bileşenlerinin başında görüntü işleme ve iyileştirme gelmektedir. Evraklarınız iyi bir görüntü işlemeden geçmeden kaydedilirse okunaklılığı, OCR başarısı azalır. Bu da daha sonraki kullanımlarda kullanıcılarda performans düşüklüğüne yol açar. Ayrıca iyi bir görüntü iyileştirmeden geçmeyen belgeler daha büyük boyutlara sahip olmaktadır.

Bu durum bu belgelerin ağdan indirilmesi, açılması, kaydedilmesi işlemlerinin yavaşlamasına yol açacağı gibi depolama birimlerinde daha fazla yer ihtiyacını da doğurmaktadır. GreenDocs Capture'ın en güçlü yönlerinin başında gelişmiş görüntü işleme ve iyileştirme özellikleri gelmektedir. Bu özelliklerin başında crop, döndürme ("rotate"), ölçekleme, odaklama ("zoom"), gri skalalı, renkli veya siyah beyaz dönüştürme, "anti-aliasing", eğiklik düzeltme ("deskew"), kir giderme, nokta giderme sayılabilir.

Sanal Yeniden Tarama: Kağıt varyasyonunun yüksek olduğu büyük guruplarda tarayıcı ayarları her evrak için ideal olmayabilir. Bu durumda akıllı bir şekilde sayfaların algılanıp her sayfa için uygun görüntü ayarlarının (parlaklık, kontrast, gama ayarları, vb.) yazılımsal olarak yapılması sayesinde her sayfa için optimum görüntü elde edilmesi mümkündür.

Bu durumda siyah beyaz tarama projelerinde 8 bit gri skalalı tarama yapılarak 8 kat fazla bilgi elde edilir. Bu fazla bilgi kullanılarak her sayfa için optimum ayarlar kombinasyonu belirlenir. Otomatik olarak optimum ayarların belirlenemediği sayfalar bir operatörün ekranına düşürülür. Bu ekranda operatör görüntüyü izleyerek değişik ayarları elle değiştirir ve yapmış olduğu değişikliklerin görüntü üzerindeki etkisini inceler.

En uygun geörüntüyü elde ettiğinde sayfayı kaydeder. Böylece yeniden tarama yapma yükünden kurtulmuş olur. Bu sisteme sanal yeniden tarama adı verilir.

İndeksleme: GreenDocs Capture'da aynı ekranda hem tarama, hem görüntü iyileştirme ve sayfaları birleştirme, ayrıştırma işlemleri yapılırken hem de indeksleme işlemleri yapılabilir. Bu günlük rutin tarama işlemleri için büyük kolaylık sağlar. Ancak yoğun evrak girişinin olduğu durumlarda tüm akış adımları ayrı ayrı ekranlara bölünebilir. Havuz mantığıyla çalışılan bu durumda tarama ve görüntü iyileştirmeden geçmiş sayfalar indeksleme operatörlerinin havuzlarına düşer. İndeksleme operatörleri de havuzlardan açtıkları evrakları indekslerler.