Kod-A Türkiye'nin en büyük mobil servis büro ekip ve ekipmanına sahip olup, bu alandaki en büyük projeleri gerçekleştirmiş olmanın deneyimine sahiptir.

Kurumların dağıtık yapıdaki evraklarının bilgisayar ortamına aktarılması işleminde iki yol söz konusudur:

1.Tüm evrakların merkezi bir yere taşınarak işlenmesi ve tekrar geri gönderilmeleri veya merkezi yerde bırakılmaları.

2.Evrakların bulundukları yerde işlenmesi. İkinci şık durumunda mobil servis büro ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Kod-A mobil servis büro ekipleri Türkiye'nin dört bir yanında servis büro hizmeti verebilmektedir. Bankaların şubeleri, kamu kuruluşlarının yurt sathına dağılmış binaları bu durumlara uygun bir örnek teşkil eder. Mobil servis büro işlerinde evrak ayrıştırma, tarama, görüntü iyileştirme ve tarama kalite kontrol işlemleri mobil servis büro ekibince yapılır.

İndeksleme ve veri kontrol işlemeleri ise projenin yapısına göre yine sahada mobil servis büro ekibince yapılır ya da kalite kontrolden geçmiş imajlar merkezi bir ofise data hatları veya CD/DVD'ler ile ulaştırılarak merkezde yapılır. İndekslemenin merkezde yapılması mobil ekiplerin ekstra yolculuk ve konaklama masraflarının azaltılması ve proje maliyetlerinin indirilmesi açısından önemlidir.